Panorama bedrijfsvastgoed

Het asbestattest 24-11-2022

Vanaf 23 november 2022 heeft u een geldig asbestattest nodig bij oa. de verkoop van woningen en gebouwen gebouwd voor 2001. OVAM, verantwoordelijke voor afvalbeleid en de bodemsanering, levert de uniek asbestattesten af o.b.v. asbestinventarisaties.

 

WAT IS HET ASBESTATTEST?

Het asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw. Op basis van deze inventarisatie levert de OVAM voor elk gebouw een uniek asbestattest af. Dit attest bevat informatie over asbest in het gebouw en toetst of het asbestveilig is. Het beschrijft voor een normaal gebruik van het gebouw welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en geeft advies over hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden.


WANNEER IS ER EEN ASBESTATTEST NODIG?


Vanaf 23 november 2022 hebt u een geldig asbestattest nodig als:

- u eigenaar bent van een gebouw of een deel van een gebouw;

- het gebouw(deel) gebouwd is voor 2011;

- de oppervlakte van het gebouw(deel) 20 m² of meer is;

- het gebouw(deel) toegankelijk is;

- het gebouw(deel) verkocht wordt of geschonken wordt (erfenissen vallen hier niet onder).

 

Het moment van de overdrachtsovereenkomst bepaalt of u al een asbestattest nodig hebt. Bij een compromis dat ondertekend werd voor 23 november 2022 is het nog niet verplicht om een asbestattest te hebben.

Vanaf 2032 moet u voor elk gebouw dat is gebouwd voor 2001 en waarvan u eigenaar bent een asbestattest hebben, ook als u geen plannen voor een verkoop heeft. Bij verhuur van het gebouw bent u verplicht om uw huurder(s) een kopie van het asbestattest te bezorgen, ook als u al voor 2032 over dat attest beschikt.

 

PROCEDURE

1. Stel een gecertificeerd asbestdeskundige aan

2. De asbestdeskundige inventariseert uw gebouw

3. De asbestdeskundige bezorgt u het asbestattest van de OVAM

 

BEDRAG

De asbestdeskundige bepaalt zelf de prijs van de asbestinventarisatie maar voert deze uit volgens de richtlijnen van het inspectieprotocol. De prijs van de tussenkomst van de asbestdeskundige wordt onder meer bepaald door:

  • de omvang van de te inspecteren gebouwen en het terrein;

  • de ouderdom en renovatiegraad: in oudere, weinig gerenoveerde woningen of gebouwen is de kans groter op het aantreffen van verschillende asbestmaterialen;

  • het aantal monstersnames en labo-analyses. Om een geldig asbestattest te bekomen, volstaat het dat de asbestdeskundige een visuele, niet-destructieve inspectie uitvoert.

De eigenaar kan wel vrijwillig vragen om bijkomend onderzoek uit te voeren, in dat geval zal de kostprijs hoger liggen:

  • asbestinventarisatie voor een werkgever conform de Codex wow;
  • destructief onderzoek in werkzones voorafgaand aan werken of sloop;
  • bijkomende monsternames en labo-analyses;

Voor de aflevering van het asbestattest vraagt de OVAM een retributie van 50 euro. Deze retributie zal via de factuur van de asbestdeskundige worden doorgerekend aan de klant. De asbestdeskundige mag op dit retributiebedrag géén BTW aanrekenen! 

 

Brugge - industrie 050 300 700
Brugge - Kantoren 050 300 800
Kortrijk 056 222 256
Gent - Industrie 09 225 09 09
Gent - Kantoren 09 225 09 02
Antwerpen 03 225 03 03
Leuven 016 650 500
Brussel - Industrie 02 540 20 20
Brussel - Kantoren 02 420 00 00
Hasselt 011 220 300